Palestinske bønder som ble møtt av en mur, en høstdag i 2002. En mur, som sperret de palestinske bøndene fra sitt eget paradis, sin inntektskilde og arbeidsplass. Tidligere kunne de krysse portene hele dagen. Nå er rutinene vesentlig strengere, og kun et fåtall palestinere gis tillatelse til å krysse. En bonde vi møtte i landsbyen Jayyous, som er fanget av muren, forteller: «Vi har alt vi trenger, bortsett fra frihet. Frihet til å bevege oss ut på våre egne marker.» Det var sterkt å høre om hvordan bøndene måtte rekke hjem innen kl. 16 hver dag, og hvordan de ble straffet om de ikke kom i tide. Muren sperrer i mange tilfeller også den palestinske befolkningen fra brønnene sine. Ved Jayyous hadde israelerne tatt kontroll over seks brønner, og hvert israelske hus hadde dobbelt så mye vann som hele den palestinske landsbyen hadde til sammen. De israelske bosettingene vokser stadig – der Israel betaler lønn til israelere for at de skal passe på og holde vakt over okkuperte områder i Palestina.

Urettferdigheten

Urettferdigheten var total, og eksemplene var mange. Bosetterne tømte søppel ved de palestinske landsbyene, ikke fikk de lov til å gå i samme gate som israelerne, arbeidsledigheten har økt til nærmere 50 prosent, og palestinere ble kastet av bussen. Elevene fikk ikke lov til å bruke kjemikalier i kjemiforsøkene på skolen – israelerne hadde konfiskert det, i frykt for at elevene skulle lære hvordan man laget bomber. Turistguider snakker om palestinere som farlige folk, som plyndrer og herjer, stjeler og voldtar.

Sannheten bak palestinerne

Sannheten er, etter å ha bodd hos palestinske vertsfamilier denne påskeferien, at palestinere er de mest gjestfrie menneskene jeg har møtt i mitt liv. Vi snakket med ungdom som ikke visste om de hadde noen fremtid, men drømmen deres var å kunne se Jerusalem. Og havet. En palestinsk gutt fortalte meg: «Det er ikke religionen som er problemet. Den kan vi leve med. Problemet er at vi blir fratatt vårt land – og at okkupasjonen bare fortsetter!»

Stopp okkupasjonen av Palestina!