• KAKE TIL 700: Stormarkering i Plateverkstad 3 på Aker Stord i dag. FOTO: Odd Naustdal, Aker Solutions

Den store spleisefesten

700 åt kake for å markera at Aker Stord og Aker Elektro blir eitt.