• VANT FREM: De tre søskene Kari, Einar og Dagny Kjøde vant frem overfor ankeutvalget i Høyeterett og vil nå dele arven etter sin far med sin halvbror Per Ray Antonesen. FOTO: ODD NERBØ (arkiv)

Kjøde-barna vant i Høyesterett

Per Ray Antonesen må dele 100 milloners-arven med sine tre halvsøsken. Det er nå klart etter at Høyestrett sitt ankeutvalg har avslått anke av den såkalte Kjøde-dommen.