Tirsdag skrev Aftenposten om en ny norsk studie av 33 internasjonale finansinstitusjoner som viser at frivillig sosialt og miljømessig engasjement

.

Storebrand mener imidlertid at det blir feil å kun se på den kortsiktige effekten av samfunnsengasjement og viser til en undersøkelse gjennomført av Mercer i 2009.

Mercer har tatt for seg 16 ulike studier av sammenhengen mellom kriterier for miljø og samfunnsansvar og avkastning. Konklusjonen er at 10 av 16 studier viser en positiv sammenheng, to negativ til nøytral og fire nøytral.

Vinnere på sikt

— Vi tror at selskaper som evner å ta hensyn til mennesker og miljø vil være vinnere på lang sikt. Bedrifter som forurenser eller utnytter mennesker vil ikke tiltrekke seg den beste arbeidskraften. De vil etter hvert få et dårlig omdømme, som igjen fører til dårligere inntjening, sier informasjonssjef i Storebrand Bjørn Erik Sættem.Storebrands egne analyser viser at deres bærekraftige investeringer ikke har påvirket selskapets avkastning.

- Hva er grunnen til at ikke flere bedrifter satser på bærekraft hvis det er økonomisk lønnsomt?

- Det er tidkrevende og kostnadskrevende å bygge opp kompetanse på bærekraftige investeringer. Jeg tror faktisk at ekskluderingslisten til oljefondet har blitt en sovepute for finansbransjen. Det er svært enkelt å luke ut et femtitalls selskaper fra en portefølje. Det er noe helt annet er det å jobbe systematisk med overvåkning og påvirkning.

Hva tror du er grunnen til at kursene faller de første dagene etter at finansinstitusjoner kunngjør at de vil satse bærekraftig?

— Det har vi ingen god forklaring på. Vi ble overrasket da vi leste dette, da det går stikk i strid med vår erfaring, sier Sættem.

Lettere å sikre finansiering

Studien «Corporate Social Responsibility and access to Finance» viser at samfunnsansvar kan gjøre det lettere for bedrifter å sikre finansiering for nye prosjekter. Noen av konklusjonene:

  • Jo flinkere en bedrift er til å ta samfunnsansvar, dess færre kapitalbegrensninger vil den møte.
  • Samfunnsansvar gir en mer effektiv form for samhandling med viktige interessenter.
  • Bedrifter med godt samfunnsansvar rapporterer i større grad sine samfunnsansvarsaktiviteter, og har dermed større åpenhet.
  • Større åpenhet reduserer frykten hos potensielle investorer, noe som øker deres sannsynlighet for å investere.

Samfunnsansvar må være forretningsnært

Rådgiver i PURE CSR Stine Lise Hattestad Bratsberg mener samfunnsansvar er lønnsomt så lenge det er forretningsnært. — Det er ikke noe automatikk i at det er lønnsomt for bedrifter å drive med veldedighet. Det å være snill og god og gi bort gaver er som regel ikke lønnsomt, sier hun.

Ifølge Bratsberg bør bærekraftig samfunnsansvar være lønnsomt for begge parter.

— Et eksempel på et slikt vinn-vinn-samarbeid er Ikea og Unisef. Ikea lærer om barnearbeid gjennom UNICEF og på den måten slipper unna uhyggelige overraskelser og omdømmetap. Dessverre kan det virke som det er vedtatt sannhet at veldelighet er lik bedrifters samfunnsansvar, sier hun