– Vi har hatt et godt samarbeid med Telenor i TV 2 Zebra. Det var likevel enighet mellom eierne om at TV 2 Zebras videre utvikling vil bli best ivaretatt med TV 2 som eneeier, sier direktør for strategi og forretningsutvikling i TV 2, Kjetil Nilsen.

Samarbeidet ble startet opp i forbindelse med at TV 2 kjøpte de norske fotballrettighetene for perioden 2006 til 2009 for en milliard kroner i 2005.– Nå som avtalen går mot slutten, er dette en riktig anledning for oss å tydeliggjøre rollefordelingen mellom distributør og innholdseier gjennom å tre ut av eierskapet i TV 2 Zebra, sier Erik Nord, leder for Telenor Media & Content Services.