Antall ledige i Sogn og Fjordane

Tall pr. kommune for januar 2011. Kilde: Nav.