• GULLFAKS CBLOKK. Meyer foto

Mindre olje frå Statoil

Statoil reduserer produksjonen på problemfeltet Gullfaks i Nordsjøen inntil vidare.