• KREVER MER: - Vi er stolt av yrket og gjør en veldig viktig jobb. Å gi oss høyere lønn er en god investering for samfunnet, sier førskolelærer og tillitsvalgt Åse Opheim. Nå har hun permisjon fra Skjoldtun barnehage for å kjempe for bedre vilkår. Berit Skeie er styrer i barnehagen. FOTO: Kyrre Lien

- Blir i forhold på grunn av lønn

Fire ganger så mange menn som kvinner tjener over 500.000 kroner. Lønnsgapet gjør at kvinner ikke har råd til å gå ut av forhold, mener samlivsforsker.