I regjeringens forslag til statsbudsjett er NRK-lisensen økt med 95 kroner, pluss moms. Ny lisens blir på 2 580 kroner, inkludert moms, slik NRK har bedt om i sin budsjettsøknad.

— Dette mener vi er et veldig bra forslag til statsbudsjett for NRKs del. Vi har vært nøkterne i beregningene, sier kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas.

HD-kvalitet

Han sier hovedgrunnen til behovet for økte inntekter er de ekstraordinære pensjonsutgiftene NRK står overfor i 2012.

— Dette dreier seg om hundre millioner kroner. I tillegg kommer nye investeringer for å bedre kvaliteten på sendingene til distriktsfjernsynet (HD-kvalitet), og til første etappe i digitaliseringen av radioen, sier Bjerkaas.

I budsjettfremlegget er også NRKs dekning av sommer-OL i London 2012 nevnt, uten at NRK har lagt inn ekstra kostnader i denne forbindelse.

Mener TV-apparat-avgift fortsatt er best

— Mange ser nå NRKs tilbud på andre plattformer enn TV-apparatet. Er det fortsatt fornuftig å knytte lisensen til TV-apparatet?

— Vi mener dette fortsatt er en gunstig ordning. BBC har nettopp fått forlenget apparatavgiften for seks nye år. At folk ser NRKs tilbud på andre plattformer enn TV-apparatet, er ingen trussel så lenge de også har TV-apparater.

— Men om folk ser NRK kun via datamaskinen eller andre, nye plattformer?

— Dette gjelder veldig få, sier kringkastingssjefen.

8 av 10 bruker fortsatt TV-skjermen

NRK Forskningens tall viser at 80 prosent av befolkningen fortsatt ser NRK via TV-skjermen hver uke. 10 prosent ser på NRKs programtilbud via nett-TV ukentlig, viser tallene for august.

Dekningen på mobil-TV måles ikke på samme måte, men i august var det cirka 7000 brukere som så på NRKs tilbud med mobilen. Det tilsvarer rundt 0,2 prosent av befolkningen.