Sykefraværet gikk ned fra 7 til 6,6 prosent fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011. Dette tilsvarer en nedgang på 4,9 prosent, melder Statistisk sentralbyrå.

Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 6,1 til 5,8 prosent, mens det egenmeldte fraværet holdt seg uendret på 0,8 prosent.

Kraftig nedgang for industri

Sykefraværet for menn gikk ned siste år fra 5,6 til 5,2 prosent, mens det for kvinner gikk ned fra 8,6 til 8,4 prosent.

De fleste næringer hadde en nedgang i sykefraværet. Blant de største næringene, hadde industrien og overnattings— og serveringsvirksomhet den kraftigste nedgangen med henholdsvis 10,3 og 9 prosent.

Undervisning var den eneste næringen som hadde en liten økning – med 1,2 prosent.

Frisk ungdom

Den geografiske fordelingen viser at reduksjonen er størst i Finnmark (11 prosent), og minst i Sør-Trøndelag (1,8 prosent. Ingen fylker opplevde økt sykefravær.

Det er blant de yngre gruppene i arbeidslivet (25-29 år) reduksjonen er størst.

Siden 3. kvartal 2001, året da den første IA-avtalen ble inngått, har sykefraværet gått ned med 11,2 prosent.