I en pressemelding tirsdag annonserte Finanstilsynet at Acta Kapitalforvaltning AS har mistet konsesjonen til å utøve investeringstjenester.

Selskapet valgte selv å levere inn tillatelsen, og dette ble formelt godkjent av Finanstilsynet tirsdag. Vedtaket innebærer at Acta Kapitalforvaltning ikke lenger er et verdipapirforetak under tilsyn av Finanstilsynet.

Klager

Finanstilsynet opplyser i pressemeldingen at de er kjent med at det er framsatt klager fra tidligere kunder i Norge og Sverige — klager som ikke er endelig avgjort.

Krav fra kunder skal være til behandling både internt i foretaket, i Finansklagenemnda, i Allmänna Reklamationsnämnden i Sverige, og i rettsapparatet. Finanstilsynet har ikke tatt stilling til de privatrettslige kravene, men beløpene det dreier seg om, skal være betydelige. Acta Kapitalforvaltning AS har opplyst at foretaket er innstilt på å opprettholde en forsvarlig klagebehandling så lenge klager er under behandling i tvisteinstanser.

- Ikke dramatisk

Direktør for markedstilsyn Eirik Bunæs i Finanstilsynet presiserer overfor Aftenbladet at konsesjonsavviklingen ikke er av dramatisk karakter.

— Slik jeg ser saken, er dette egentlig ikke dramatisk i det hele tatt. Vi mener det er viktig å opplyse publikum om dette, men ønsker samtidig å tone ned betydningen av det som har skjedd, forklarer Bunæs.

— Acta har besluttet å levere inn konsesjonen for ett av sine foretak, og dette har vi i dag godkjent.

Bunæs tror avviklingen får begrensede følger for Actas kunder.

— Dette skal i utgangspunktet ikke ha noe å si for kundene. Når selskapet nå ikke lenger er under tilsyn, kan det imidlertid bli slik at kundene selv må følge opp krav som er framsatt mot selskapet, sier han.

Ingen konsekvenser

Konsernsjef Geir Inge Solberg i Finanshuset Acta understreker også at det ikke ligger noe dramatikk bak tirsdagens avgjørelse.

— Dette er et valg vi har tatt av praktiske årsaker og kostnadshensyn. Avgjørelsen vil verken få konsekvenser for ansatte eller kunder, forklarer Solberg til Aftenbladet.

Ifølge konsernsjefen er avviklingen ledd i en prosess som ble satt i gang allerede for to år siden.

— Vi la om hele vår virksomhet i 2009. Da ble enkelte av Acta Kapitalforvaltings virksomhetsområder flyttet til Acta Asset Management, og våre kunder vil fortsatt få rådgivning gjennom dette foretaket, sier Solberg.

— Vi søkte om å levere tilbake denne konsesjonen så tidlig som i august. At avgjørelsen kom nå, var nok litt tilfeldig og kom overraskende også på oss, legger han til.

- Passer i bildet

Tidligere i år ble det klart at en gruppe Acta-kunder har gått til rettslige skritt mot selskapet for å få erstatning for dårlige investeringsråd som har ført til store tap.

Advokat Stein Hegdal representerer flere av kundene, og heller ikke han tror avviklingen vil få store konsekvenser.

— Vi har lenge sett at Acta har overført aktiviteter til Acta Asset Management. Det at de nå har levert inn konsesjonen, passer inn i denne skissen, sier Hegdal.