Euroen faller ifølge Wall Street Journal, som følge av at Den europeiske sentralbanken ECB lånte ut 500 milliarder euro til europeiske banker før årsskiftet.

Ifølge Bloomberg, så falt euroen for femte dag på rad i forhold til Yen, og havnet på sitt laveste nivå siden juni 2001.

— Ingen ser noen positiv fremtid for euroen, sier Rob Ryan, strateg i BNP Paribas i Singapore til Reuters.

Nye auksjoner av italienske statsobligasjoner

Den store hendelsen i europeiske markeder torsdag er nye salg av italienske statsobligasjoner.

Onsdagens salg av italienske statsobligasjoner ble betegnet som vellykket etter at rentene stupte sammenliknet med hva Italia måtte betale da de lånte penger i november, og tilbudet av lånekapital økte.

Obligasjonene som skal selges torsdag har imidlertid langt lengre løpetid, og det vil gi en bedre indikasjon på bankers villighet til å låne penger til de kriserammede europeiske landene.

Onsdag solgte italienske myndigheter 9 milliarder euro gjeld med seks måneders løpetid og 1,7 milliarder euro med to års løpetid

Ned i Asia

Ifølge Reuters, falt asiatiske aksjer torsdag morgen som følge av spenning knyttet til gjeldsauksjonene.

Auksjonene blir sett på som den første testen på om den europeiske sentralbankens lån til bankene vil føre til at bankene er villige til å kjøpe mer langtidslån.

— Hvis dagens auksjon går bra, så er det en indikasjon på at rentene vil gå ned og det vil bli lettere for Italia å betale sin gjeld. Og hvis det er etterspørsel etter statsobligasjonene så er det en indikasjon på tililt og det er hva markedet virkelig trenger, sier Martin Lakos, direktør for Macquarie Private Wealth til Reuters.