I formiddag presenterte Teknisk beregningsutvalg (TBU) ferske tall for lønnsveksten i fjor — og forventingene for 2012. Funnene fra utvalget er et viktig utgangspunkt for vårens lønnsforhandlinger.

Bank- og finansansatte lønnsvinnere

Tallene viser at gjennomsnittlig lønnsvekst i fjor var på 4,3 prosent. Det er noe svakere enn det årlige snittet siden 2006, som er 4,8 prosent årlig.

Til tross for et turbulente år i finansmarkedene var yrkesgruppen som gjorde det best var ansatte innen bank- og finanstjenester, med en lønnsvekst på 4,9 prosent.

Aller høyest var lønnsveksten for ledere innen denne gruppen. De hadde en vekst på 16,4 prosent i fjor.

Butikkansatte kommer dårligst ut

Både kommuneansatte og industriansatte hadde en lønnsvekst på 4,5 prosent, mens statsansatte hadde en lønnsvekst på 4 prosent.

I andre enden av skalaen finner vi ansatte innen varehandel, med en lønnsvekst på 3,6 prosent.

Samtidig er lønnsutviklingen nå mer utjevnet mellom de ulike yrkesgruppene, viser rapporten.

— Inntektene for norske husholdninger økte med fire prosent i 2011, noe som er et høyt tall, sier utvalgsleder Ådne Cappelen.

Har du spørsmål om jobb, lønn og utdanning? Send inn dine spørsmål til en av våre eksperter!

Stor usikkerhet inn i 2012

Utvalget peker på at den økonomiske usikkerheten vil bli en av de største utfordringene for deler av norsk næringsliv inn i 2012, og viser samtidig til at lønnsveksten i Norge er langt sterkere enn hos våre handelspartnere, noe som spesielt er en utfordring for konkurranseutsatt industri.

Gjennomsnittlig timelønn er nå 55 prosent høyere i Norge enn hos de viktigste handelspartnerene.

— Kostnadsproblemene er potensielt alvorlige i en situasjon hvor det er stor usikkerhet internasjonalt, og prisutviklingen på en del av våre eksportprodukter er følsomme for svingningene, sier Cappelen.

Cappelen tror, basert på utviklingen det siste året, at det neppe blir et lønnsmessig jubelår for norske arbeidstagere.

— Det er nok få som bør tenke at de kan hente inn veldig mye i år, det kan jeg nok driste meg til å si.

Reagerer på lederlønn

Organisasjonen YS påpeker at noen grupper kommer dårligere ut enn andre. Særlig reagerer de på den kraftige veksten i lederlønningene.

— YS godtar ikke denne utviklingen i lederlønningene, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim i en pressemelding.

Unio trekker frem at industriansatte er med å trekke snittet opp.— I moderasjonsåret 2011 økte deres lønninger med 4,5 prosent, mens snittet for statsansatte, helsevesen og skole var 4 prosent, sier Unio-leder Anders Folkestad i en pressemelding.