• IS SKAPER TRØBBEL: - Det er kommet mye mer is om vintrene enn det som var først beregnet, forklarer energitekniker Ole Gustav Berg som tok dette bildet da han jobbet med vedlikeholdet på Statnetts kraftlinje mellom Sima og Samnanger. FOTO: OLE GUSTAV BERG/STATNETT

Fem ganger så mye is som forventet

Store ismengder har ødelagt toppliner i Hardanger om vinteren. Nye beregninger fra Meterologisk institutt fører nå til at Statnett bruker åtte til ti millioner kroner for å legge linene ned i bakken.