• Prisøkningen på nye boliger kan gi potensial for økning av bruktboligprisene, sier sjeføkonom.

Etter et kraftig fall i salget av nye boliger på østlandsområdet etter nyttår, har salget økt markant de siste månedene.

En måling utført av Econ Nye boliger over salget de siste to månedene, viser at det er solgt nær 1500 nye boliger på Østlandet — det er en vekst på hele 33 prosent fra forrige tomånedersperiode.

Også da ble det målt stor salgsvekst.

I den forrige målingen i april, gjorde nyboligsalget et hopp med 36 prosent økning etter et kraftig fall etter nyttår.

Store salgssvingninger

Ikke siden 2006 er det målt flere solgte boliger i en tomånedersperiode. I forhold til samme tidsrom i fjor, økte salget med 23 prosent.

— Økningen må ses i lys av veldige salgssvingninger de siste månedene. Vi kom inn i denne tomånedersperioden med et lager av usolgte boliger etter lavt salg tidiligere i år, og mye av dette er nå solgt, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i analyseselskapet Pöyry til Aftenposten.no

En annen forklaring er at det er kommet mange nye boligprosjekter på markedet de siste to månedene.

— Nye prosjekter har gjerne høyere salg enn eldre. Kan hende har mange sittet på gjerdet og ventet på disse nye prosjektene, sier Bjørnstad, og fortsetter:

- Salgstallene karakteriserer et relativt hett nyboligmarked, og er også gjenkjennelig med det vi ser i bruktboligmarkedet.

Øker mest

Nyboligsalget har vært størst i Hedmark, Asker og Bærum de siste to månedene, med en vekst på 18 prosent.

Samtidig som salget av nye boliger øker, blir det også flere usolgte boliger. Det henger sammen med mange nye boligprosjekter på markedet de siste to månedene, sier Bjørnstad.

I juni i år var det3821 usolgte boliger. Ved forrige publisering i april i år var 3345 boligerusolgte. Hele 1973 nye boliger har kommet til mellom disse to tellingene.

Deter nesten 300 flere enn i samme tidsrom i fjor.

Flest usolgte boliger finner vi i Buskerud og Oslo Vest/Sentrum.

Trekker ned i Oslo

Negativ I prosentav antall boliger i prosjektene, er andelen usolgte størst i Hedmark med 51prosent. Også i Øvre Romerike og Vestfold er andelen usolgte boliger høy, med39 prosent.

— Oslo har en litt negativ utvikling i salget, der salgsfrekvensen ikke er så høy som andre steder. Det er for tidlig å si om dette utgjør en trend. Gamle prosjekter trekker litt ned her, og jeg tror også det er litt mangel på nye prosjekter som etterspørres - som litt mindre leiligheter i lavere prisklasser, sier Bjørnstad.

Kan presse bruktboligprisene

Snittprisen for nye boliger på Østlandet er nå 42.200 kroner, 8,8 prosent høyere enn juni i fjor.

— Det er interessant å se at prisene på nye boliger i denne perioden stiger mer enn bruktboligmarkedet. I den grad nyboligmarkedet skal stabilisere bruktboligmarkedet, gir dette i stedet potensial for videre oppgang i prisene på bruktboligmarkedet, mener Bjørnstad.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook