Granskningsrapporten konkluderer med uakseptable utbetalinger på 100 millioner kroner.I tillegg til utbetalinger i India og tilbud om utbetalinger i Libya, handler det meste om det sveitsiske selskapet Balderton. Yara kjøpte halvparten av aksjen i Balderton i 2006. Fra dette selskapet er det utbetalt over 90 millioner kroner. Nesten alt er utbetalt i perioden 2006-2008 under Engers ledelse, men granskerne peker ikke på enkeltpersoners ansvar.

Tankekors

Leder av granskningen, Jan Fougner, mener likevel bommerter kunne vært unngått.

— I rapporten peker vi på at det ikke ble gjort tilstrekkelige undersøkelser da Yara kjøpte opp i halve Balderton i 2006. Denne type uakseptable betalinger fantes allerede da, og dette er et sørgelig tankekors med tanke på at det lå spor av dette fra dag én, sier Fougner.

Yaras konsernsjef Jørgen Ole Haslestad legger stor vekt på at han innførte et etisk regime etter at han overtok ledelsen i 2008.

— Jeg føler nå at det vi gjør i dag er i henhold til mine regler, sier Haslestad.

- Vil du si at det har vært en ukultur tidligere?

— Enhver leder danner en kultur i sitt selskap. Jeg har en kultur som jeg har bygget opp, og den føler jeg meg trygg på, sier Haslestad.

Helt ukjent

Thorleif Enger var konsernsjef fra Yara ble skilt ut som eget selskap i 2004 frem til Haslestad overtok i 2008.

Nylig kom han med bok om godt lederskap. I en pressemelding stiller han seg fremmed for konklusjonene fra granskerne.

— Siden dette også er blitt en politisak, er det vanskelig for meg å gi mine kommentarer til granskningsrapportens detaljer. Og dette er en rapport jeg heller ikke har lest, sier Thorleif Enger.

Ifølge hans advokat, Ellen Holager Andenæs, kjenner han ikke til hverken irregulære utbetalinger, korrupsjon eller andre straffbare handlinger i Yara. Han nekter straffskyld etter siktelsen.

Fornøyd Storvik

De siktede i saken har fått lese gjennom de deler av granskningsrapporten som angår deres rolle i saken. Advokat Nicolay Skarning er optimistisk på vegne av sin klient, tidligere finansdirektør i Yara, Hallgeir Storvik.

- Jeg regner med at siktelsen mot ham om medvirkning til korrupsjon blir frafalt i løpet av høsten, sier Skarning.

— Ingenting fra funnene i granskningen kan knyttes til hans person. Det er han fornøyd med, sier Skarning.

Håper på utsjekk

Heller ikke den andre siktede konserndirektøren i Yara, Tor Holba, har noe imot innholdet i granskningsrapporten. Holbas advokat, John Christian Elden, håper på en rask konklusjon fra Økokrim «slik at Holba kan sjekkes ut av saken».

— Vi noterer at rapportene bygger på hans varslerrolle og opplysninger om Libya-prosjektet og er godt fornøyd med det, skriver Elden i en SMS-melding til Aftenposten.

Langt frem for Økokrim

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim sier etterforskningen i politisaken pågår for fullt, men mye gjenstår.

— Vi er inne i en aktiv fase akkurat nå, og det er planlagt flere etterforskningsskritt fremover. Jeg håper på en rask avgjørelse, men mye foregår utenfor Norge. Dette tar tid. Det er umulig å si når en påtaleavgjørelse er klar, sier Djupesland.

- Kan det bli aktuelt å frafalle noen siktelser i saken?

— Vi skal gjennomgå materialet og ta stilling til dette etterhvert. Det er for tidlig å si noe om dette nå, svarer Djupesland.

Hun synes Yara har signalisert at selskapet tar korrupsjonssaken alvorlig.

— Opplysningene som er fremlagt av granskerne er kjente for oss, og vi snakker om alvorlige forhold, sier Djupesland.

Samtidig understreker hun at granskningen har et bredere mandat enn Økokrim.

— Økokrims oppgaver er å ta stilling til om det foreligger straffbare forhold.

Granskningsrapporten er delvis basert på materiale som ble fremskaffet ved ransakingen som ble gjennomført i Sveits. Regler i Sveits gjør at selskapet får kopier av alt materiale etter en ransaking.

— Ettersom viktige opplysninger er fremkommet gjennom politiets etterforskning, viser det hvor viktig det er at Økokrim kobles inn i en slik sak på et tidlig tidspunkt, sier Djupesland.