Stengte flyplasser, søppel som flyter i parkene, stengte skoler og barnehager over hele landet.

Tross relativt liten avstand mellom partene har konfliktene under årets lønnsoppgjør fått store konsekvenser.

Streiken i offentlig sektor var den største i landet siden 1984. Nå vil statsminister Jens Stoltenberg innkalle fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner fra både privat og offentlig sektor til samtaler for å se om det er noe man bør gjøre annerledes.

Vil ha stabilitet

Stoltenberg slapp nyheten under det nordiske ministermøtet i Lofoten søndag.

— Jeg tror vi alle ønsker å leve i et land der vi har frie forhandlinger, og da blir det noen ganger brudd og streik. Men alle er interessert i at sjansene for det skal være så små som mulig, sier Stoltenberg til NRK.

— Det handler om hvordan vi fortsatt kan sikre en lønnsfastsettelse i Norge som kan bidra til holde arbeidsløsheten lav og trygge vilkårene for de konkurranseutsatte bedriftene. Jeg er trygg på at partene ønsker en slik dialog. Vi har god og lang tradisjon her i landet for å snakke sammen. Dette er noe av det som gjør det norske systemet så godt, mener Stoltenberg.

Bedre rutiner for å unngå streik

Han påpeker at Norge har få streiker sammenlignet med andre land, lav arbeidsløshet og en god utvikling i arbeidslivet.

Sammenlignet med andre land har Norge et godt system for lønnsfastsettelse, mener Stoltenberg, men han ønsker å gjøre systemet enda bedre.

— Vi ønsker å lære av erfaringene fra i år. Det handler om hvordan man sammenligner lønnsvekst i industrien med lønnsvekst i offentlig sektor og hvordan man får til best mulig rutiner rundt oppgjør i offentlig sektor for å redusere mulighetene for å få streik.

- Ikke innblanding

Stoltenberg avviser at hans invitasjon til dialog kan anses som politisk innblanding.

— Nei, det er ingen politisering av lønnsdannelsen. Tvert imot er jeg opptatt av at vi skal ha fri forhandlingsrett her i landet. Men alle – både arbeidsgiverne og arbeidstakerne – er interessert i at vi lykkes på en måte som gjør at vi ikke kommer i konflikt, sier han.