Regjeringens mål er at 15 prosent av matomsetningen skal være økologisk innen 2020. Det er langt igjen. I dag er tallet om lag 1 prosent, skriver Nationen.

— Hovedfunnene i rapporten er at omsetningen av mat fortsetter å øke, etter en nedgang i 2010, sier seniorrådgiver Elin Røsnes i Statens landbruksforvaltning (SLF).

Noen matvarer peker seg mer ut enn andre, blant annet barnemat og egg, forteller hun.

— Når det gjelder norsk produksjon av økologisk mat i Norge er behovet for økologisk korn større enn produksjonen. For melk, kjøtt og egg ser vi at produksjonen er høyere enn videresalget, sier Røsnes.