Dette får de i støtte

Pengestøtte pr. medlem fra Miljøverndepartementet til frivillige miljøorganisasjoner. Tall for 2010.