• FRUSTRERT: Fastlegene bruker i gjennomsnitt 5,9 timer i uken på oppfølging av sykmeldte i form av deltakelse på møter og skriving av rapporter. - Det er frustrerende når du føler at du må skrive en rapport bare for å skrive den, sier Axel Heienberg. FOTO: Eirik Brekke

Milliarder brukes på tiltak uten effekt

Staten har brukt milliarder på tiltak mot sykefravær de siste årene, men fraværet går ikke ned. - De har vært virkemiddelkåte, sier forsker.