Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad (64) kommer ikke til å søke et nytt seks års åremål i jobben. Han nåværende åremål går ut 1. april neste år.

Han offentliggjorde sin beslutning i forbindelse med foredraget «Om institusjoner» i Det Norske Videnskaps-Akademi tirsdag kveld.

Han har vært visesentralbanksjef siden april 2008. Med ett avbrudd har han vært ansatt i Norges Bank siden 1984.

Dette betyr at norske samfunnsøkonomer og andre interesserte kan begynne å tenke på å søke utpå vinteren.

Hvis den som får jobben duger, kan vedkommende ligge godt an til å etterfølge nåværende sentralbanksjef Øystein Olsen. Det kan skje når Olsens første åremål går ut 1. januar 2017 eller når hans eventuelle andre åremål går ut 1. januar 2023. Da vil Olsen være 70 år.

Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen kan maksimalt sitte i to åremål på seks år hver. De to er både ledere for administrasjonen i Norges Bank og de er leder og nestleder i Norges Banks hovedstyre, som også har eksterne medlemmer.