Pilotene som mottok permitteringsvarslet jobber på Norwegians baser i Europa og er hyret inn gjennom bemanningsbyrået ARPI, som tilbyr personell til europeiske flyselskaper. Lavsesongperioden strekker seg fra desember til april neste år, skriver E24.

Selskapet oppfordret i august piloter om å søke om ferie eller frivillig fri, men ikke nok frivillige meldte seg. Dermed blir piloter med baser i Spania, England og Finland permittert.

— Behovet for arbeidskraft øker igjen til samme nivå på nyåret, og de vil da igjen få tilbud om engasjement, sier kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Daniel Kirchhoff, til E24.

Nestleder Vegard Einan i Parat sier at andre selskap som ikke permitterer pilotene i vinterhalvåret, løser nedgangen i produksjon med ferier og omfattende kursing og opplæring. Han sier videre at Norwegian løper en risiko for at de permitterte pilotene blir ansatt i andre selskaper og at flyselskapet kan slite med å få tilstrekkelig med kompetente piloter når høysesongen starter igjen.