• REAGERER: - Utviklingen er mer enn tragisk. Viltpåkjørsler skader og i verste fall tar de menneskeliv, de medfører ofte store materielle skader og mange av dyrene lider lenge og fryktelig av skadene de blir påført i kollisjoner med biler, sier leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund. FOTO: BÅRD KRISTIAN BØE

- Når Bybanen kommer hit, blir det et stort problem

Hvor skal hjorten ta veien?