Siden 2004 har Ikea jobbet for å bygge nytt varehus på 59.000 kvadratmeter Furuset. Den nye butikken ville blitt mer en dobbelt så stort som dagens blå møbelkoloss ved E6.

Reguleringsplanen ble godkjent av Oslo kommune våren 2009, men denne uken valgte Ikea å trekke rammesøknaden.

«På grunn av de samlede kostnadene ved prosjektet har Ikea valgt å avslutte prosjektet» heter det i den korte e-posten fra møbelgiganten til Oslo kommunes plan— og byggesaksavdeling.

Kostet for mye

— Dette prosjektet lå an til å bli vår største varehusinvesteringen noensinne i europeisk sammenheng. Dermed måtte byggeplanene helt opp til styret i INGKA holding management, Ikea-konsernets øverste organ, for godkjenning, forklarer Jan Christian Thommesen i Ikea Norge.

— Den godkjenningen kom aldri. Styret sa nei grunnet det helhetlige kostnadsbildet sett opp mot lønnsomheten ved et slikt varehus.

Det nye varehuset skulle bygges der Furuset IF i dag har idrettsanlegg. I bytte skulle idrettsforeningen få tomten der dagens møbelforretning ligger. Her skulle Ikea bekoste en ny idrettspark med fotballhall, tennissenter og to kunstgressbaner.

Det som til slutt stoppet planene var, ifølge Thommesen, to krav Oslo kommune stilte før de kunne godkjenne reguleringsplanen.

Ikea ble pålagt å bygge parkeringsanlegg under bakken – det ville blitt ekstremt kostbart fordi det er leire og vanskelige grunnforhold på tomten. Høyden på varehuset måtte også reduseres med åtte meter sammenlignet med hva man først planla .

– Styret mente det nye anlegget ville få for få parkeringsplasser. De reagerte også på at vi gikk fra 55 mål tomt i dag, til 48 mål tomt med det nye anlegget. Det ville stoppet eventuelle utvidelsesplaner i fremtiden, forklarer Thommesen.

Tilbake til start

Nå går Ikea tilbake til skrivebordet for å vurdere hva de skal gjøre med varehuset på Furuset.

– Ambisjonen vår er fremdeles et nytt varehus og idrettsanlegg på samme område. Vi må starte lage en ny reguleringsplan, og starte en dialog med kommunen for å se om vi kan finne gode løsninger. Men vi har ikke gitt opp, sier Thommesen.

Magne Stakvik i Furuset IF er naturlig nok skuffet over at planene skrinlegges.

– Oslo kommunes idrettsliv er den største taperen her. Vi har jobbet med dette siden 2004. Jeg tør ikke tenke på hvor mange timer vi har lagt ned. Her går kommunen glipp en flott idrettspark, sier Stakvik.

– Nå sitter vi igjen med to utslitte fotballplaner som må renoveres av kommunen selv.

Da Ikea bygde sitt nåværende varehus på Furuset på 1990-tallet fikk de tomt av Furuset IF i bytte mot at Ikea bekostet en gressbane og kunstgressbane på kommunal grunn, samt Furuset forum - et anlegg med håndballhall, ishall og kontorer like ved Furuset sener.