— Vi investerer ikke en krone til på Hanøytangen før dette kommer i orden, sier styreleder i Bergen Group ASA, Magnus Stangeland.

Planen var å samlokalisere all virksomheten i bergensområdet på Hanøytangen, og drive det som et serviceverft mot olje- og offshoreindustrien. For at dette skal bli konkurransedyktig mener styrelederen det er helt avgjørende å få på plass et anlegg hvor oljerester, diesel og forurenset vann kan lagres når rigger og skip rengjøres.

Vi håper fornuften seirer til slutt

— Dette er et være eller ikke være for oss der ute. Hvis Askøy kommune viser seg å være industrifiendtlige, har vi ikke noen fremtid på Hanøytangen, sier Stangeland.

Uventet svar fra kommunen

I starten av mai i fjor søkte selskapet SAR AS fra Stavanger om å få sette opp et slikt anlegg på Hanøytangen. Søknaden er det Fylkesmannen i Hordaland som skal avgjøre. Etter en høringsrunde kom et svar fra Askøy kommune som verken Bergen Group, eller SAR var forberedt på:

«Kommunen stiller spørsmål til å plassere et slikt anlegg så sentralt i bergensområdet, og til sikkerheten i forhold til samlokalisering med dagens virksomhet på Hanøytangen».

I den negative innstillingen fra slutten av august etterlyser også utvalg for teknikk og miljø i Askøy kommune mer informasjon.

- Viktig for Bergen Group

— Vi ble litt overrasket da innstillingen ble negativ. Vi hadde en befaring med komiteen, og hadde inntrykk av at de hadde forstått hva vi skulle drive med. I etterkant har vi også fulgt opp med mer informasjon både i oktober og november, sier leder for forretningsutvikling i SAR, Marvin Solheim.

Selskapet har søkt om å få sette opp 11 tanker med en kapasitet på til sammen 1950 kubikkmeter. Solheim understreker at det er bare oppbevaring, ikke behandling som skal skje på Hanøytangen. Området er allerede regulert for industri.

— Vår aktivitet er åpenbart viktig for Bergen Group, med de nye planene om å flytte en større del av virksomheten dit, sier Solheim.

Frykter nytt Sløvåg

Leder for utvalg for teknikk og miljø i Askøy kommune, Helge Andreassen (Frp), tar Stangelands utblåsning med en klype salt.

— Bergen Group har jo holdt på der ute en stund allerede. Og vi har dessuten andre industriselskaper, som Framo, som har vært fornøyd med Askøy kommune, sier han.

Han legger ikke skjul på at det er en konkret hendelse som gjør at både politikere og naboer kvir seg for å slippe SAR til.

— Vi ønsker ikke et nytt Sløvåg her ute, sier han.

I 2007 eksploderte to tanker i Sløvåg i Gulen kommune etter at selskapet Vest Tank hadde tatt imot ulovlig avfall.

Magnus Stangeland mener politikerne ikke har forstått hva saken dreier seg om.

— Dette handler ikke om et nytt Sløvåg, men et anlegg for oppbevaring av avfall mens vi jobber på rigger og skip. Har vi ikke dette tilgjengelig, må vi kjøre avfallet rundt hele Vestlandet på tankbiler. Det er verken miljøvennlig eller konkurransedyktig, sier han.

Stangeland møtte ordfører

Da styrelederen og investoren i Bergen Group ble klar over situasjonen, arrangerte han et møte med ordfører og rådmann i Askøy kommune. Ordfører Siv Høgtun (H) mener informasjonen som kom frem under møtet er viktig for utvalget å få med seg.

— Jeg må understreke at jeg som ordfører ikke kan overstyre utvalget i denne saken, men jeg tror kanskje at man ikke var fullt klar over hvor avgjørende dette er for resten av aktiviteten på Hanøytangen da man vedtok den negative innstillingen i fjor, sier hun.

Utvalget for teknikk og miljø hadde et møte på torsdag hvor informasjonen fra Stangeland ble presentert. Det ble bestemt at utvalget skal diskutere saken på nytt på neste komitémøte.

Ikke noe alternativ

Magnus Stangeland er overgitt over situasjonen, men mener det må ordne seg.

— Vi håper fornuften seirer til slutt, sier han.

Han medgir at de pr. i dag ikke har et alternativ til Hanøytangen når leiekontrakten på Laksevåg utløper.

Hos Fylkesmannen har saken blitt lagt til siden på grunn av usikkerheten rundt Askøy kommunes høringsuttalelse og vil bli ferdigbehandlet når kommunen har behandlet den nye informasjonen.