Etter at flere EU-land kunngjorde at de ikke ønsket en slik skatt i juni, har lederne i Paris og Berlin jobbet for å få med seg en mindre gruppe EU-medlemmer på å innføre skatten.

Ny skatt

Fredag ba finansministerne i Frankrike og Tyskland EU-kommisjonen om å lage et forslag til en slik skatt, melder Reuters. Samtidig ble de andre EU-landene invitert til å bli med på den nye skatteordningen.

— Med dette felles utspillet viser Tyskland og Frankrike viktigheten av å få en integrert europeisk tilnærming til skattlegging av finansmarkedene og til å bekjempe effektene av finanskrisen, sa det tyske finansdepartementet, ifølge Bloomberg.

For at skatten skal bli en realitet, må en kjerne på ni EU-land si seg villig til å bli med. Tyskland og Frankrike håper at skatten skal bli innført innen utgangen av året.

Flertall ønsker skatt

En undersøkelse fra Eurobarometer utført i januar 2011 viste at et klart flertall av EUs befolkning ønsker seg en skatt på finansielle transaksjoner, også kalt Robin Hood-skatt av dem som støtter den.

Et forslag om å innføre en transaksjonsskatt i alle de 27 medlemslandene i EU ble droppet i juni etter at flere land var kritiske. Blant annet var Storbritannia bekymret for fremtiden til landets store finanssektor.

Ifølge dette forslaget skulle aksje- og obligasjonskjøp skattlegges med 0,1 prosent av den omsatte verdien, mens andre transaksjoner skulle skattlegges med 0,01 prosent. Dette skulle generere store inntekter til EU-land i krise.