Sliter du med å holde oversikten over hvilke regninger som er betalt? Fortvil ikke. Også staten kan miste oversikten over betalingsfrister.

Da handler det om beløp i hundremillionersklassen.

Det statlige eiendomsselskapet Entra er blant «melkekuene» på statsbudsjettet. Hvert år overføres milliarder av kroner i utbytte fra de statlige selskapene til statskassen.

Purrebrev etter tre måneder

Hvor høyt utbyttet skal være, bestemmes av generalforsamlingen, der staten sitter med makten.

I mai i år besluttet generalforsamlingen, næringsminister Trond Giske, at Entra skulle bidra med 137 millioner kroner i utbytte for 2011. Pengene skal utbetales senest 30 dager etter vedtaket.

Men det tok tid før statskassen fikk midlene fra Entra.

Nesten tre måneder etter at beløpet skulle vært på konto, fikk Entra purrebrev fra Nærings— og handelsdepartementet.

«Ber om at beløpet innbetales snarest mulig»

I brevet, som Aftenposten har fått tilgang til, blir det minnet om at selskapet skulle ha betalt utbytte 30 dager etter generalforsamlingen.

«Vi viser til at i henhold til vanlig prosedyre i NHD skal utbytte betales innen 30 dager etter generalforsamlingsdato. Da vi ikke kan se å ha mottatt utbyttet for 2011, ber vi om at beløpet innbetales snarest mulig,» heter det i brevet som er datert 10. august.

Men da var beløpet allerede betalt. Det skjedde dagen før, og før departementet hadde rukket å registrere at 137 millioner kroner var kommet inn på konto.

«Utbyttet fra Entra for regnskapsåret 2011 ble innbetalt til Nærings- og handelsdepartementets bankkonto valuta 9.08.2012. Departementet ble kjent med innbetalingsdatoen etter at brevet til Entra var sendt,» skriver seniorrådgiver i kommunikasjonsrådgiver Øystein Solvang i en epost til Aftenposten.

Ventet på «giro»

Uansett kom pengene for sent.

Årsakene til det var, ifølge selskapet, at de ventet på en betalingsanmodning fra næringsdepartementet.

Denne «giroen» fikk de først 7. august, måneder etter at departementet mente pengene burde stå på konto:

— Entra mottok betalingsdetaljer på epost den 7. august. Den 9. august ble utbyttet på NOK 137 mill. betalt. 10. august kom anmodningen. Anmodningen og betalingen har altså krysset hverandre, skriver Knut Ekern, konstituert direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar Entra Eiendom, i en epost.

Entra har ikke måttet betale renter for det utestående beløpet.