For kort tid siden tok en person opp livsforsikring i tre forskjellige selskaper. Eventuelle utbetalinger ved uførhet ville til sammen overstige det han har i lønn.

Like etter blir mannen sykemeldt uten at legen kan finne noen konkret årsak til plagene han forteller om.

Dette gjør Vital urolig, og de sjekker opplysningene mannen kommer opp mot egne leger.

Selv om mannen får sykepenger fra NAV, har ikke selskapet tiltro til at han er så syk som han skal ha det til.

Dermed blir det ingen utbetaling fra Vital forsikring.

Dette er ifølge selskapet et eksempel på en stadig økende trend: Svindelforsøk med livsforsikring.

Flere avsløringer

I fjor ble hele 75 millioner kroner holdt tilbake overfor kunder som selskapet mente hadde fabrikert skader og ulykker. Det er det høyeste tallet siden Vital begynte å rapportere svindelforsøk.

Også Storebrand har sett en økning i antall svindelbeløp på livsforsikring. I fjor var summen som ble holdt tilbake da 52 millioner kroner. Det er dobbelt så høyt som få år siden.

— Det har vært en økning i svindelbeløp innen livsforsikring fordi det dreier seg om mye større beløp per tilfelle enn innen skadeforsikring. En som blir ufør kan heve millionutbetaling, sier Bjørn Erik Sættem, informasjonssjef i Storebrand.

Lovendring

Den økte avsløringen av svindelsaker skyldes både at selskapene har satt inn større ressursjer på å avsløre svindel, og en lovendring i Folketrygdloven. Denne endringen gjør at forsikringsselskaper nå kan utveksle informasjon med NAV ved mistanke om svindel.

— Jo flere kilder vi har, jo lettere jobber man med mistenkelige saker, sier Sættem.