• FANT AVVIK: Finansbyråd Liv Røssland (Frp). FOTO: ODD E. NERBØ

Hever avtalen med Konstali

Bergen kommune har sagt opp avtalen med Konstali Helsenor AS.