• - Øker vi prisen på en pakke tobakk med noen få cent, vil nesten ingen merke det. Men det vil generere enorme summer som kan øremerkes medisiner til verdens fattigste, sier Unitaid.

Vil innføre bistandsskatt på tobakk

Siden 2006 har norske flypassasjerer betalt for medisiner til Afrika gjennom billettkjøpet. Nå kan bistandsskatten utvides betraktelig.