Vedum anslår at staten tjener 28 mrd. på strøm i år: – Det vi har mistenkt

Staten får inn mer enn dobbelt så mye som vanlig i grunnrenteskatt og Statkraft-utbytte i år, anslår finansministeren. – Viser jo at staten tjener ganske bra på høye strømpriser, sier Rødt.

Staten får inn mer enn dobbelt så mye som normalt i grunnrenteskatt og Statkraft-utbytte i år, ifølge anslag fra finansministeren. Dette er en juledekorasjon i Oslo.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Anslagene fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kommer frem i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Marius Aron Nilsen (Frp) og et svar til stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R).

Totalt anslår staten at den samlet sett får inn om lag 27,6 milliarder kroner i inntekter gjennom grunnrenteskatt og utbytte fra Statkraft for 2021.

Det er en kraftig oppgang fra de to foregående årene, og mer enn dobbelt så mye som vanlig. I årene mellom 2010 og 2020 var disse inntektene i gjennomsnitt på 11,4 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet.

De økte inntektene motvirkes imidlertid noe av at det offentliges strømutgifter også øker kraftig på grunn av dyr strøm, opplyser departementet. Les mer om dette lenger nede i saken.

Finansdepartementet har tidligere ikke gitt noe anslag på hva staten vil tjene på høye strømpriser i år. Departementet peker også på at anslagene er foreløpige og svært usikre, og at ikke alle virkningene er beregnet.

«Tabellen gir ikke en fullstendig oversikt over virkningene for staten og må tolkes med forsiktighet», understreker Finansdepartementet.

Anslagene for 2021 er basert på en forventning om en gjennomsnittlig strømpris på 62 øre kilowattimen.

Regjeringen og SV forhandler nå om enighet om strømpakken som ble lagt frem sist helg. VG kan melde at man ikke har blitt enige, og at de parlamentariske lederne nå er sendt inn i forhandlingene.

Virkninger for staten av høy strømprisSlik blir Støres strømstøtte: Du får 15-30 prosent rabatt

Høye strømpriser vil også øke alminnelige skatteinntekter fra kraftselskapene, men dette kan ifølge departementet bli motvirket av at andre selskaper får høyere strømutgifter. Departementet har ikke noe samlet anslag på dette.

Det har vært mye spekulasjon rundt hva staten tjener på de høye strømprisene. En aktør som Energi Norge har tidligere anslått at staten får inn 11 milliarder mer i år enn i et normalår i skatter, avgifter og utbytte fra kraftselskaper.

– Det er viktig å se hvor mye staten henter inn fra befolkning og næringsliv, og hvor mye den gir tilbake, sier stortingsrepresentant Marius Aron Nilsen (Frp) til E24.

– Man kan ikke kreve inn med begge hender og så bare gi tilbake en smule. Det hjelper ikke å ha en steinrik stat hvis folk sitter og fryser i husene sine, sier han.

I helgen la regjeringen frem forslag til strømstøtte. Her er statsminister Jonas Gahr Støre (i midten) flankert av finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

– Det vi har mistenkt

– Dette viser jo at staten tjener ganske bra på høye strømpriser. Og det er det vi har mistenkt, sier andre nestleder Sofie Marhaug (R) i Stortingets energikomité til E24.

Hun erkjenner at regnestykkene er usikre, men mener likevel at de økte inntektene viser at staten har handlingsrom til å gi mer tilbake til strømkundene.

– Finansdepartementet argumenterer for at det er vanskelig å beregne moms, og det er nok riktig, sier hun.

– Men selv om man bare ser på utbytte og grunnrenteskatt så er det fortsatt en betydelig økning i inntekter for staten med disse prisene, og mer enn det som kom i den strømpakken som er lagt frem, sier Marhaug.

Strømstøtte gir 15–30 prosent rabatt på regningen: – For dem som sliter mye tror jeg ikke dette er nok

Tror ikke på moms-antagelse

Staten får inn mer penger gjennom merverdiavgiften (momsen) på 25 prosent når strømprisene er høye. Men Finansdepartementet mener at staten samlet sett går i null på moms, fordi folk gjerne bruker mindre penger på annet forbruk hvis strømprisene stiger.

Den forutsetningen tror ikke Nilsen på, uten at han får se regnestykket.

– Jeg tror også at disse tallene er for små, og at det kommer enda flere milliarder inn i statskassen enn det regnestykkene viser, sier Nilsen.

Slik blir Støres strømstøtte: Du får 15-30 prosent rabatt

Strømstøtte på 9-10 milliarder

Samtidig som staten drar inn 16 milliarder kroner mer enn vanlig på skatt og utbytte, vil den gi rundt 9-10 milliarder tilbake til strømkundene.

Det opplyste finansministeren lørdag, da regjeringen la frem en støtteordning som trolig vil koste fem milliarder. I tillegg øker regjeringen bostøtten og kutter elavgiften med 2,9 milliarder kroner neste år.

Strømstøtten innebærer at staten dekker halve strømprisen over en terskel på 70 øre kilowattimen. Det vil gi en vanlig kunde 15-30 prosent rabatt på regningen. Det er ikke nok, mener Nilsen.

– Først og fremst bør folk få rabatt også for november måned. Vi har foreslått en flat utbetaling på 4.000 kroner, for å hjelpe til umiddelbart. Det å fjerne elavgiften og momsen ut året hadde også hjulpet, sier Nilsen.

– Nå bør man se om man kan hjelpe til fra 50 øre og oppover, og om staten kan kompensere enda mer. Vi har ikke landet på en prosentandel, men det bør være mer enn halvparten. Vi kan ikke la strøm bli en luksusvare i energilandet Norge, sier han.

– Slukker ikke brannen

Også Marhaug mener ordningen må bli rausere.

– Jeg synes det er for lite, særlig når staten tjener så mye mer på de høye prisene. Prisene er unormalt høye, og den terskelen på 70 øre så dekker man bare 20-30 prosent av en ekstremt høy regning. Det slukker ikke brannen, sier hun.

Regjeringen har foreslått å gi strømkundene støtte for desember til og med mars. Rødt ønsker i likhet med Frp å inkludere strømstøtte også for november i ordningen.

– Vi har foreslått en tilbakebetaling også for november, og mener i tillegg at man bør senke innslagspunktet på 70 øre kilowattimen i ordningen og øke statens andel. Man kan også se for seg et trinnsystem der staten for eksempel dekker 90 prosent når det gjelder de første 1.500 kilowattimene, sier Marhaug.

Dyrere strøm for det offentlige

Samtidig venter departementet også at offentlig sektor får seg en kraftig strømsmell, med utgifter på 5,7 milliarder kroner på strøm i år.

Dette er langt høyere enn det offentliges strømutgifter på anslagsvis 1,1 milliarder i fjor og 3,7 milliarder kroner i 2019.

Dette er et «grovt og delvis skjønnsmessig» anslag, understreker Finansdepartementet. Med andre ord må det tas med en klype salt.

Kutter elavgiften ved nyttår

Statens inntekter ra elavgift påvirkes ikke av høyere strømpriser, opplyser Finansdepartementet. Tvert imot kan redusert forbruk grunnet dyr strøm potensielt kutte statens inntekter fra elavgift.

Regjeringen vil også redusere elavgiften med åtte øre kilowattimen i de tre første månedene av 2022 og 1,5 øre resten av året.

Staten får normalt inn rundt 11 milliarder kroner i elavgift, men Vedum kutter avgiften med 2,9 milliarder neste år.

Kan gi høyere lønn

De høye strømprisene kan ifølge departementet ha flere negative konsekvenser for det offentlige. Næringsliv og husholdninger vil for eksempel kunne dempe etterspørselen slik at staten får inn mindre i skatter og avgifter.

Dyr strøm kan også presse opp lønningene. Nylig advarte hovedorganisasjonen YS om at dyr strøm kan gi økt fare for streik til våren.

«Dersom de høye strømprisene ventes å vedvare, vil det kunne slå ut i krav om høyere lønnsvekst fra arbeidstakersiden», skriver Finansdepartementet.

Dette vil også øke utgiftene til pensjoner og stønader. Disse effektene har imidlertid ikke Finansdepartementet regnet på i denne omgang.

Håver inn på olje og gass

I svarene til Frp og Rødt oppgir Vedum også hva staten forventer av olje- og gassinntekter i år.

I nysalderingen av statsbudsjettet for 2021 er statens netto kontantstrøm fra oljebransjen anslått til 272 milliarder kroner, som er 173,5 milliarder kroner mer enn det som var ventet i fjor.

Dette er imidlertid penger som går rett inn i Oljefondet, så det påvirker ikke budsjettet direkte.

Publisert: