Vedum spådde 1.400 kroner i økt strømregning i år. Nå ligger hoppet an til 2.500 kroner

Strømprisene ventes nå å øke mye mer i år enn hva finansminister Trygve Slagsvold Vedum la til grunn i sitt berømte regnestykke. Strømstøtten fra staten demper likevel det aller meste av prisøkningen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har fått mye kritikk for sitt regnestykke over hva folk flest vil ha å rutte med i år. Nå må han også justere opp sitt anslag for økte strømkostnader i år.
Publisert: Publisert:

Tirsdag morgen la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall for hvor mye prisene steg med i april i år sammenlignet med april i fjor. En dobling av strømprisen som husholdningene sør for Dovre måtte betale i april, bidro sterkt til å trekke opp konsumprisindeksen (KPI).

Også for resten av året er anslagene for prisen på strøm høye, målt ved det som kalles fremtidspriser på strømbørsen Nord Pool.

Og prisanslagene er nå betydelig høyere enn hva finansminister Trygve Slagsvold Vedum la til grunn i sitt nå så berømte regnestykke.

Finansdepartementet hadde beregnet for Vedum et eksempel på en strømkunde som bare måtte ut med 1.400 kroner mer i totale strømutgifter i år enn i fjor. Dette var da inkludert nedsatt elavgift, uendret nettleie og merverdiavgift.

Vedums regnestykke var basert på faktiske strømpriser på Nord Pool til og med mars, og deretter fremtidsprisene for resten av året slik de så ut i slutten av mars.

Men hvis vi isteden legger til grunn fremtidsprisene for resten av 2022 slik de ser ut , så spretter anslaget for ekstra strømregning i år opp i 2.500 kroner, selv etter strømstøtten. Det er 1.100 kroner mer enn økningen i Vedums regnestykke.

Bare på den tiden som er gått siden Vedums regnestykke ble laget, har fremtidsprisene for strøm i månedene juli–desember i år steget med mellom 34 og 62 prosent i Sør-Norge.

Les også

Vedum om regnestykket: – Det levde sitt eget liv

– To årsaker til nytt prishopp

Årsaken til det siste hoppet i fremtidsprisene er todelt, ifølge analyseselskapet Volue Insight.

Det skyldes for det første de lave nivåene i vannmagasinene i Sør-Norge nå. Og for det andre et prishopp på europeisk kull og kvotepriser for CO₂ i det siste.

– Siden sørnorske kraftpriser er sterkt forankret i nattprisene på kontinentet, og nattprisene der er igjen oftest sterkt forankret i kostnadene for kull, blir dette en viktig faktor i prisoppgangen.

Det sier kraftanalytiker Olav Johan Botnen.

TBU bommer også

I Vedums regnestykke ble økningen i husholdningens samlede strømkostnader i 2022 på 4,2 prosent. Men om vi i det ellers nøyaktig samme regnestykket bruker dagens fremtidspriser, vil kostnadene for strøm øke med 7,4 prosent i år.

Det som kalles Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) har på sin side lagt til grunn en økning i strømkostnadene på kun 0,8 prosent i år. TBUs beregninger brukes av partene i lønnsoppgjøret.

Men økningen i fremtidsprisene for strøm siden TBU laget sin rapport i februar, gjør at også dette anslaget ligger an til å bli skivebom.

TBU har i tillegg lagt til grunn en forutsetning for nivået på elavgiften som foreløpig ikke har holdt vann.

Det var at elavgiften på 8,91 øre pr. kWh i 1. kvartal skulle bli videreført også for resten av året. Men om ikke regjeringen slår til med en avgiftslettelse i Revidert nasjonalbudsjett nå på torsdag, så blir elavgiften isteden på 15, 41 øre pr. kWh i årets tre siste kvartaler.

Forskjellen i kostnad for en familie som bruker 22.000 kWh i året, blir 1.200 kroner, alt avhengig av om elavgiften for resten av 2022 senkes ned igjen på nivået i 1. kvartal eller ikke.

Fremtidsprisene for strøm i resten av 2022 har steget en god del siden TBUs leder, SSB-direktør Geir Axelsen (sittende i midten), la frem sin rapport i februar.

Strømstøtten demper angst

Årsaken til at norske familiers totale kostnader til strøm ikke stiger til himmels i år når fremtidsprisene hopper, er de nå høye satsene for statens strømstøtte.

Støtten demper det aller meste av effekten som prisøkningene på Nord Pool får for husholdningene. Eller mer korrekt: Støtten demper kraftig kostnadsøkningen for alle husholdninger som ikke har hytter med innlagt strøm.

Støtten har siden den ble innført, slått inn for månedspriser for strøm på over 70 øre pr. kWh (før moms). Men støttesatsen er skrudd opp fra 55 prosent i desember til 80 prosent nå. Og satsen blir på 90 prosent i 4. kvartal i år.

Fordi prisene på Nord Pool steg til himmels alt i fjor høst, før det var noen strømstøtte, så vil støtten gjøre at månedsregningene faktisk vil gå ned i høst sammenlignet med høsten i fjor. Se figuren under her.

Dermed blir ikke samlet kostnadsøkning for strøm i 2022 i nærheten av de 70 prosentene som kostnadene økte med fra 2020 til 2021.

Men samtidig tyder altså dagens fremtidspriser på at økningen i 2022 blir langt høyere enn de estimerte 0,8 prosentene i TBUs rapport og også godt over de 4,2 prosentene i Vedums regnestykke.

Fasiten foreligger dog først når SSB legger frem tall for året 2022 i januar 2023.

Publisert: