Aker lanserer milliardsatsing i Bergen

Kjell Inge Røkkes Aker lanserer nytt senter for industriell teknologi i Bergen med fem nye selskaper under seg.

Martin Bech Holte, leder for Aker Venture Capital, Einar Eilertsen, Partner i Clara Venture Lab, Bernt Skeie, leder for Clara Venture Lab, Karl Johnny Hersvik, konsernsjef i oljeselskapet Aker BP
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Tirsdag forvandles det lille teknologiselskapet Prototech på Fantoft i Bergen til Kjell Inge Røkkes og Akers nyeste satsing.

Fantoftselskapet blir Akers plattform for investeringer i industriell teknologi og materialer, og endrer navn til Clara Venture Labs.

Kjell Inge Røkke er største eier i Aker, som nå satser stort i Bergen.

Satsingen skal ledes fra Bergen av Prototech-sjef Bernt Skeie, og vil få fem selskaper under seg.

– Dette blir en milliardsatsing. Det skal legges mye kapital og kompetanse bak satsingen, sier Bernt Skeie.

– Vi planlegger å doble antall ansatte til over 100 i løpet av kort tid. I tillegg sikter vi mot å ansette flere hundre i industriselskapene som vi bygger opp, sier Skeie.

Vil bygge «enhjørninger»

Martin Bech Holte, leder for Aker Venture Capital og styreleder i det nye selskapet Clara, mener Prototech har vært «en skjult juvel» i Bergen.

– De har jobbet med teknologier som vil løse problemene vi trenger å løse. De teknologiene skal vi bygge til store vellykkede selskaper, sier Holte.

– Målet er om å bygge Nord-Europas fremste miljø for industriell teknologi, og bygge industrielle unicorns, sier Holte.

En «unicorn» er en oppstartsbedrift som verdsettes til over en milliard dollar.

– Vi vil investere milliardbeløp de første årene, sier Holte, og legger til at de vil få inn flere investorer etter hvert som selskapene utvikles.

Martin Bech Holte, leder for Aker Venture Capital, og Bernt Skeie, leder for Clara Venture Lab, intervjues av TV 2.

Planer for fullskala fabrikker

For noen av teknologiene er planene allerede klar.

– Vi vil etablere en fullskala fabrikk for brenselceller i Bergen innen 2025. Vi har begynt å se på lokasjoner, sier Holte om selskapet Alma, som viderefører Prototechs brenselcelleteknologi.

For materialselskapet LayerOne vil selskapet bygge første fabrikk allerede neste år.

– Det er fortsatt tidlig i prosessen, men det kommer til å bli hundrevis av arbeidsplasser i disse selskapene over de neste årene. Det kan vi si, sier Holte.

Erfaring fra romfart

Aker kjøpte Prototech fra Norce-instituttet i sommer, der Universitetet i Bergen er største eier. Selskapet ble startet i 1988 som en del av Christian Michelsens institutt i Bergen, og har blant annet lang erfaring med å levere teknologi til romfart.

De siste årene har selskapet utviklet nye utslippsfrie energi- og fremdriftsløsninger, og Skeie har tidligere trukket frem brenselceller for store skip som et lovende område.

– Der vi ligger lengst frem i løypen er innenfor brenselceller med høy temperatur, som er fleksible med hensyn til drivstoff, og kan gå på for eksempel grønn ammoniakk. Dette er svært aktuelt for å få til nullutslipp fra store skip, uttalte Skeie i sommer.

Bernt Skeie er daglig leder i teknologiselskapet Prototech på Fantoft. Nå skal han lede Akers satsing på industriell teknologi i Bergen.

Teknologien skal blant prøves ut i offshoreskipet «Viking Energy».

Tirsdag sier Skeie at finansiering fra Aker vil bli viktig for utviklingen fremover, men han tror folkene deres vil være det viktigste.

– Pengene kunne vi kanskje hentet selv, men det å ha rundt 30.000 gode hoder i Aker i ryggen vil gjøre at vi kan raskere ta teknologien ut, sier han.

Offshoreskipet «Viking Energy» benytter en ammoniakkdrevet brenselcelle fra Prototech for å oppnå nullutslipp.

Ny kontrakt med Aker BP

Samtidig som Clara etableres annonserer de en avtale med Aker BP og Eidesvik Offshore.

Clara-selskapet Alma, som viderefører Prototech sin brenselcelle-teknologi, skal levere brenselceller til to nye offshoreskip som driftes av Eidesvik på kontrakt for Aker BP.

– Vi skal utvikle brenselceller og ta det i bruk i to skip. Skipene skal kunne gå på flere drivstoff, men vi håper å bruke mest ammoniakk, sier Karl Johnny Hersvik, konsernsjef i oljeselskapet Aker BP.

De to skipene er PSV-ene NS «Frayja» og «Viking Lady». Etter planen skal brenselscellene være installert fra 2024/25, og gå i vanlig men utslippsfri drift etter det. Ett år etter det igjen vil Hersvik og Aker BP vurdere erfaringene.

– Da vil vi vurdere dette for resten av flåten, sier Hersvik, som allerede har henvendt seg til blant annet Equinor for å etablere ammoniakk som et nytt standard drivstoff for skipene i Nordsjøen.

Gitte Gard Talmo, kommersiell direktør i Eidesvik Offshore, sier samarbeidet med Aker BP er riktig vei å gå.

– Skal vi klare denne teknologiovergangen må vi ha kundene med oss. Jeg vil gi ros til Aker BP for at de setter handling bak ord, sier Talmo.

Gitte Gard Talmo er kommersiell direktør i Eidesvik Offshore.

En fot i Bergen

Hersvik i Aker BP trekker frem betydningen av at denne satsingen legges i Bergen. Årsaken er at det er her ekspertisen allerede befinner seg.

– Vanligvis dukker slike selskaper opp i Oslo, men nå er vi i Bergen. Vi satser der vi kan finne de gode talentene og de gode hodene, sier Hersvik.

Utenom Aker Solutions, som har kontorer på Sandsli, har ikke Aker-konsernet hatt noe fotavtrykk i Bergen. Holte, som har vært investeringsdirektør i Aker i rundt et år, sier ideen om å kjøpe Prototech kom etter hvert som teknologien selskapet har utviklet ble mer aktuell.

– Vi går inn i en periode der denne type teknologi vil få sin tid. Og å få en fot i Bergen for Aker er noe vi tror veldig på. Det er mange veldig gode miljøer her, sier han.

Karl Johnny Hersvik, konsernsjef i oljeselskapet Aker BP, er fornøyd med Akers satsing i Bergen. Bak står Bernt Skeie, nyslått leder for Clara Venture Lab, og Martin Bech Holte, leder for Aker Venture Capital sitter lengst til høyre.

Vil skalere opp raskere

Aker vil stå for finansieringen av selskapene i første omgang, men etter hvert vil andre investorer inviteres med.

Tommelfingerregelen vil være at Aker skal ha 25 prosent av eierskapet, heter det i et brev fra styreleder Røkke og konsernsjef Eriksen til aksjonærene i Aker. (se faktaboks)

Røkke og Eriksen begrunner grepet med at de fortiden ser mange muligheter, og at tilgang på mennesker og kapital gjør at selskapet kan skalere opp.

– Vi settes i stand til å gjennomføre flere prosjekter som involverer både privat og offentlig kapital. Vi åpner for å samarbeide med nye partnere og aktører, og utvider investorbasen vår, heter det i brevet.

Publisert: