Fem måneder forsinket har Idar Vollvik levert regnskap for Ludo Group for 2012. Det er ikke lystig lesning.

Konsernregnskapet viser inntekter på 31,2 millioner kroner, mens underskuddet ble hele 71,9 millioner.

«Underskuddet er i hovedsak knyttet til regnskapsmessig nedskrivning av aksjer i datterselskaper med 64,3 mill. og regnskapsmessig avsetning for tap på fordringer mot datterselskaper med 46,4 mill.» skriver styret i årsberetningen.

Egenkapitalen forsvant

Idar Vollvik skriver i en e-post til BT at deler av underskuddet også skyldes endrede rammebetingelser for små, uavhengige mobilselskaper, noe som ifølge Vollvik ga dyrere innpris enn hva kundene kunne betale for teletjenester.

Det store underskuddet i morselskapet gjorde at egenkapitalen ble spist opp i forfjor. Ved utgangen av 2012 hadde Ludo Group-konsernet en negativ egenkapital på 2,6 millioner kroner.

Ifølge årsberetningen har Ludo Group i løpet av 2013 hentet inn 19,5 millioner kroner i ny aksjekapital.

Egenkapitalen er i dag så vidt positiv, ifølge Vollvik.

Satser på butikk

Ludo Group-konsernet omfatter ni datterselskap. Mens Ludo startet som Idar Vollviks mobilsatsing, er den viktigste virksomheten i dag netthandelsbutikken Ludo Store.

Nettbutikken er organisert i datterselskapet Ludo AS og hadde i 2012 en omsetning på 13,2 millioner — som er over tre ganger høyere enn året før. Resultatet endte likevel med et underskudd før skatt på 5,6 millioner i 2012.

Ifølge årsrapporten til nettbutikken er utviklingen svært positiv. Ludo Store skal i november i fjor ha hatt sin første måned med overskudd.

— Vi har en betydelig økning i 2013, og forventer en vekst på minst 50 prosent i 2014 også, skriver Vollvik i en e-post til BT.

Han venter et lite underskudd for fjoråret, men tror at Ludo-butikken vil få et lite overskudd i år.