• FÅR REFS: - Ekstrabetalingen Norge ga Hurtigruten i 2008 for kjøp av transporttjenester mellom Bergen og Kirkenes, ble ikke innvilget i samsvar med EØS-reglene for statsstøtte. FOTO: SCANPIX

ESA: - Hurtigruten fikk ulovlig statsstøtte

Hurtigruten har fått ulovlig statsstøtte, ifølge EFTAs overvåkingsorgan ESA. Støtten er i strid med EØS-avtalen og må betales tilbake.