Tungt marked for Odfjell SE

Odfjell SE, verdens største kjemikalierederi, hadde lav inntjening på driften også i fjor, men fikk en solid kapitalgevinst på salg av terminaler i Nederland og USA.