Det var i sommer at eieren av OMG Servering AS, som står bak shotbaren, fattet mistanke om at noe ikke var som det skulle. Den daglige lederen var da som sunket i jorden.

Styreleder og eier Pål Eide Hansen oppsøkte derfor boligen hans. Der fant han uåpnet post som viste at selskapet hadde alvorlige gjeldsproblemer.

I oktober gikk shotbaren konkurs.

— Sist jeg snakket med ham var i juni. Da sa han bare at han trakk seg fra selskapet. Siden har jeg ikke fått tak i ham, sier Eide Hansen.

Går mot politianmeldelse

Etter det BT erfarer, skal verdier for minst 100.000 kroner ha blitt borte fra OMG. Penger skal ha forsvunnet fra konto og kontantoppgjør, og det skal ha vært svinn fra varelageret.

Mannen fra Bergen blir etter all sannsynlighet politianmeldt for grovt underslag, ifølge bostyrer Bjørn Åge Hamre.

ROTETE: Regnskapet til OMG er uoversiktlig, ifølge advokat og bostyrer Bjørn Åge Hamre.
Elias Dahlen

— Vi er ikke kommet til bunns ennå, men mistanken mot ham er ikke svekket. Hvor dypt vi går inn i materien før en eventuell politianmeldelse, avhenger av boets midler, sier Hamre.

Mannen jobbet som daglig leder i shotbaren fra oktober i fjor til sommeren 2014. Han hadde ansvar for den daglige driften, og dermed også regnskapet.

- Løse tråder

I perioden han var ansatt, ble en rekke kreditorer neglisjert. Selskapets gjeld ligger på litt over 950.000 kroner fordelt på 32 krav.

Største kreditor er Skatt vest. De har rundt 170.000 kroner utestående, ifølge boets innberetning.

— Tallmaterialet er ufullstendig og gjør det vanskelig for boet å vurdere. Det er en rekke løse tråder. Vi får heller ikke kontakt med mannen, sier bostyrer Hamre.

Ifølge boets innberetning fikk Eide Hansen rapporter fra daglig leder om at driften i utgangspunktet har vært tilfredsstillende.

Personlig konkurs

De to hadde opparbeidet et tillitsforhold over flere år.

— Han fikk ansvar for alt med driften, mens jeg konsentrerte meg om det styremessige. Da folk begynte å ringe meg om utestående forpliktelser og ikke ham, forsto jeg at noe var galt.

Mannen i 40-årene gikk inn i stillingen som daglig leder i oktober i fjor. Eide Hansen kjente seg trygg på at dette var riktig mann for jobben.

— Flere ga ham gode skussmål og det betrygget meg veldig. Han er en jovial fyr og fremstår som en pålitelig type. Jeg hadde aldri trodd at det skulle gå denne veien. Heller ikke at situasjonen skulle bli som dette.

  1. oktober gikk den tidligere OMG-sjefen også personlig konkurs. Totalt er det fremmet 38 krav mot ham på totalt rundt 1,3 millioner kroner. De største kreditorene er DNB, Bank Norwegian, Skandiabanken og Kemneren.

Bor i ombygd livbåt

Overfor bostyrer Willy Dalheim har mannen opplyst at han ikke driver egen virksomhet og at han har jobbet i restaurantbransjen stort sett hele sitt voksne liv.

Les også:

Han er ikke oppført med fast bopel. Ifølge konkursinnberetningen bor mannen i en ombygd livbåt som han kjøpte i sommer.

Den tidligere sjefen skal nå bo i utlandet. Det har ikke lykkes BT å komme i kontakt med ham.

— Veldig synd

Eide Hansen ønsker å se fremover, men er skuffet over at hans tidligere venn har sviktet både ham og selskapet.

— Han er ikke den han en gang var, og det er veldig synd.