Nedgang i norsk olje- og gassproduksjon i august

De foreløpige produksjonstallene fra august viser en nedgang på 4 prosent sammenlignet med juli måned.