Norges største finanskonsern blir slått sammen til de tre bokstavene DNB. Konsernsjef Rune Bjerke satser på å holde stillingen.

— For meg er det litt sårt å legge ned Postbanken. Jeg husker min lille røde bankbok i Postsparebanken med sparemerker i. Vi samlet tomflasker på Årvoll og satte pengene i Postsparebanken.

Konsernsjef Rune Bjerke har reist en lang vei fra barndommens tomflasker på Årvoll i Oslo til toppen av DnB NOR-konsernet.

Trøst

Han trøster seg litt i nostalgien.

— Den røde bankboken og sparemerkene forsvant jo lenge før min tid i banken, sier han.

Fra fredag forsvinner DnB NOR, Postbanken og Vital Forsikring fra skilter, nettsider og annonser. På Baltikum forvinner navnet DnB NORD. Alt blir samlet under de tre bokstavene DNB. Den nye, nyslankede logoen er lagd av arkitektfirmaet Snøhetta, som også tegnet Operaen i Bjørvika.

Restene fra tidligere tiders oppkjøp blir borte. DNB vil ha et kundeforhold til 2,2 millioner personkunder og rundt 200.000 bedrifter. DNB er svært store i Norge.

— Ambisjonen er å ikke bli mindre. Vi vil holde på den totale markedsandelen, og prøve å bli større i områder der vi har dårlig dekning. Fra 2003 har vi mistet markedsandeler, men i det siste har markedsandelen stabilisert seg og vokst litt.

- Er ikke dette litt defensivt?

— Vi er markedsledende i Norge. Vi har vokst hvert år, men veksten har vært litt mindre enn markedsveksten. Nå er det viktig å holde på det vi har, sier Bjerke.

Utlendingene kommer

I den nære bankhistorien har utlendingene gjort sitt inntog i det norske markedet. Kreditkassen har blitt til Nordea, og Fokus Bank er eid av Danske Bank. Svenskene Handelsbanken og Skandiabanken har vokst seg store.

— Alle har godt av konkurranse. Vi trenger svenske og danske banker og sparebankene å konkurrere mot.

- Ville vi hatt gebyrfrie banker uten svenskene?

— Jeg tror nok vi ville hatt tøff konkurranse uten svenskene. Med svenskene har den blitt enda tøffere. Når det gjelder gebyrene tror jeg nok at en nisjebank uansett ville gått foran.

- Har det gått for langt i gebyrfriheten i den forstand at kundene ikke blir stilt overfor kostnadene de forårsaker?

— Teoretisk er det viktig å prise på grunnlag av kostnadene. Men kundene misliker gebyrene på enkelte tjenester. Det ser ut som om de heller vil ha gebyrfrihet og litt lavere rente på innskuddene. Vi hører etter når kundene sier fra, seier Bjerke.

DNB overalt

Heretter blir det DNB på Posten, DNB i butikk, DNB hos landpostbudene og DNB i filialene.

— Vi vil ha 2800 fysiske kontaktpunkter der kundene kan betale en regning. Vi skal vær overalt og vi skal være fysisk tilgjengelige. Nå får hele konsernet ett ansikt og én flate mot kundene. Det blir enklere. Mange har vært kunder både i DnB NOR og Postbanken, sier Bjerke.