• VILLEDET: Tommy Skjæveland (bildet) får tvangsmulkt hvis selskapet hans fortsetter å markedsføre som i denne annonsen. Den sto på trykk i BT 13. januar i år. FOTO: PÅL CHRISTENSEN, STAVANGER AFTENBLAD OG BT (FAKSIMILE)

Denne annonsen var ulovlig

Forbrukerombudet har startet putekrig.