• - Vi har hatt greit med oppdrag, men det er mange tingsom skal på plass og ting tar tid, sier Roar Titestad. FOTO: HELGE SKODVIN

Bedriften forsvant i dragsuget fra Walde-konkursen

Walde-konkursen i fjor hadde ringvirkninger langt ut i det regionale næringslivet. Roar Titlestad mistet bedriften som faren startet.