• (1/2)
    MILJØVENNLIG: Til denne vindmølleparken har OWEC Tower fra Storetveit bidratt med fundamentene til parkens 48 offshore vindturbiner og fundament for transformatorstasjonen.

Disse sparer Europa for 900.000 tonn CO2

Bergensselskapet OWEC Tower leverer fundamenter til havvindmøller i Europa, men strever selv i økonomisk motvind.