Markedet tar vel imot tredjekvartalstallene fra Telenor. Aksjen er i 11-tiden onsdag opp 4,2 prosent.

Kvartalstallene viste at driftsinntektene i tredje kvartal 2012 endte på 25,3 milliarder kroner, opp fra 24,6 i samme periode i 2011.

Driftsresultatet gikk opp fra 4,5 milliarder kroner i tredje kvartal i 2011 til 5,1 milliarder kroner i tredje kvartal i år.

— Med fortsatt vekst raskere enn våre konkurrenter og forbedret driftseffektivitet sikter vi mot en kontantstrøm fra driften på mellom 28 og 30 milliarder kroner i 2015, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

Tallene viser en omsetningsvekst på 7 prosent i Norge, og en god vekst på mobilmarkedet i Norden, mens selskapet sliter mer i Asia.

Nordea mot rekordresultat

Lavere renter og lav vekst setter ikke dype spor hos Nordea. Rapporten for tredje kvartal viser et driftsoverskudd på 922 millioner euro, tilsvarende 6,8 milliarder norske kroner. Overskuddet i samme periode i fjor lå på 566 millioner euro (4,2 milliarder kroner).

Analytikere hadde imidlertid ventet et enda bedre overskudd, på 7,4 milliarder kroner.

Kvartalsresultatet innebærer at den nordiske banken har et ordinært resultat på 22,6 milliarder kroner etter årets ni første måneder, noe som er en økning på 21 prosent sammenlignet med 2011.

Nettoinntektene landet på 32 milliarder koner i de tre første kvartalene, noe som er en økning på 7 prosent i forhold til samme periode i fjor.