Røde Kors er mest kjent for sitt arbeid for å hjelpe ofre for naturkatastrofer eller befolkninger med ekstrem fattigdom. Tidligere har Røde Kors i Spania for det meste hjulpet immigranter.

Men finanskrisen har rammet Spania svært hardt. Arbeidsledigheten ligger på nærmere 25 prosent — over 51 prosent for unge voksne. Stadig flere spanske familier er dermed blitt avhengig av mathjelp.

Organisasjonen vil nå be det spanske folk om å gi penger slik at de mest sårbare kan få hjelp. Det er snakk om rundt 300.000 mennesker som Røde Kors mener trenger akutt hjelp.

Kampanjen blir dratt i gang onsdag. (©NTB)