De to EU-kjempene Frankrike og Tyskland har fått med seg ni andre land på å innføre skatt på finanstransaksjoner.

Planene måtte skrinlegges ved forrige korsvei da blant andre britene satte foten ned på toppmøtet i juni. Da var planen å gjøre skatten gjeldende for hele det indre markedet – hele EU.

Tyskerne og franskmennene trengte en gruppe på ni land for å få innført avgiften i en del av Unionen, og det skal de nå ha klart å sikre.

Gruppen klar

På finansministermøtet i Luxembourg tirsdag ble det klart at gruppen har elleve land som er innstilt på å innføre det nye skattesystemet, sier skattekommissær Algirdas Semeta ifølge nyhetsbyrået AFP.

Gruppen består med det av Estland, Italia, Spania, Slovakia, Østerrike, Belgia, Portugal, Slovenia og Hellas i tillegg til stormaktene Frankrike og Tyskland.

Robin Hood

EU-kommisjonen lanserte planene om å skattlegge finansielle transaksjoner i fjor, og avgiften er blitt døpt «Robin Hood-skatt». De tidligste planene har lagt opp til at transaksjoner med aksjer og obligasjoner skattlegges med 0,1 prosent, mens derivater skal pålegges en skatt på 0,01 prosent.

Håpet er at en slik transaksjonsskatt skal virke stabiliserende på finansmarkedene og hindre spekulasjon – altså hindre nye kriser i økonomien.