Les også:

Jørgen Ole Haslestad ble 1. oktober 2008 ny konsernsjef i Yara. Etter bare noen uker ble han kontaktet av konserndirektør Tor Holba, som ledet selskapets Libya-prosjekt. Holba fortalte at det var kommet pengekrav, og at noen i Yara-systemet tidligere kunne ha betalt penger til mellommenn for å sikre Yara kontrakter i Libya.

Haslestad sier til Dagens Næringsliv at Holba ikke betalte noe som helst.

Ifølge Haslestad ble også Yaras tidligere konsernsjef Thorleif Enger varslet av Holba om de samme mistankene. Enger skal ha fått beskjed om dette sommeren 2008, altså flere måneder før Haslestad overtok stillingen. Men Enger varslet verken Økokrim eller innledet egne undersøkelser.

Haslestad sier til DN at Enger burde ha fortalt om saken.

— Ja, det burde han. Jeg synes det hadde vært naturlig at han hadde gitt beskjed, sier Haslestad.

Enger ønsker ikke å kommentere saken. Heller ikke Holba ønsker å kommentere saken, som er knyttet til selskapets eierandel i Libyan Norwegian Fertilizer Company (Lifeco).

Angrer ikke

Først nå har Yara satt i gang ekstern gransking av saken og informert Økokrim.

Haslestad mener det ikke var nødvendig å foreta seg noe tidligere, selv om han personlig hadde kjennskap til saken siden høsten 2008.

— Jeg snakket med Holba, konfererte med styreleder og juridisk ansvarlig hos oss, og kom fram til at det ikke var nødvendig. Det var ingenting som tydet på at dette hadde hatt noe å si for kontrakten vi fikk i Libya, sier Haslestad.

Han sier at dette var et valg han tok, og at han står bak avgjørelsen fortsatt. Haslestad angrer ikke på at han ikke tok tak i saken i 2008.

— Jeg vet ikke mer om dette i dag enn jeg gjorde da, sier konsernsjefen.

Han opplyser at det ikke har kommet fram nye opplysninger siden 2008, og han sier selskapet ikke faktisk vet om det er blitt betalt ut penger tidligere, eller om det har skjedd én eller flere ganger. Han har heller ingen formodning om størrelsen på eventuelt beløp.

Tilbake i tid

De mulige utbetalingene kan strekke seg så langt tilbake som til 2002.

— Sensommeren 2008 ble det fremmet et pengekrav fra en tredjepart. Vi hadde fått ny konserndirektør og avviste kravet blankt. Vi var klare på at vi ikke skulle bruke mellommenn. Men vi har grunn til å mistenke at det kanskje ble foretatt betalinger til mellommenn forut for dette, sannsynligvis før 2008. Men det kan være snakk om en periode som strekker seg fra 2002 til 2008. Vi er rett og slett ikke sikre, men vi har noen indikasjoner og synes det er ryddig å bruke ekstern gransking og å varsle Økokrim. Så får granskingen vise hva som faktisk skjedde, sa mediekontakt Asle Skredderberget i Yara onsdag kveld til NTB.

Økokrim bekreftet da å ha mottatt Yaras henvendelse.

— Vi har mottatt noe informasjon fra selskapet. Den informasjonen skal vi vurdere, og ta stilling til om det er grunn til å se nærmere på denne saken. Men det er ikke noe vi har tatt stilling til per i dag, sa leder for korrupsjonsteamet i Økokrim, førstestatsadvokat Marianne Djupesland, til NTB.