Klokken 11.00 la eurosonens statistikkbyrå Eurostat frem foreløpige tall for bruttonasjonalprodukt (BNP) i andre kvartal og industriproduksjon i juni.

De ga ikke spesielt lystige nyheter for eurosonen: Veksten i eurosonen fortsetter å svekkes, med et fall i årlig verdiskapning på 0,2 prosent i eurosonen i årets andre kvartal, sammenlignet med starten av året.

Sammenlignet med annenkvartal i 2011, er nedgangen på 0,4 prosent.

Finansnettstedet Bloomberg meldte om at et gjennomsnitt av 40 estimater viste at analytikerne i gjennomsnitt traff blink med sine estimater for BNP-fallet.

Steget før resesjon

I årets første kvartal sto veksten i eurolandene på stedet hvil. Skulle inneværende kvartal by på negativ vekst, vil Europa pr. definisjon være inne i en ny resesjon.

Til sammenlligning har vekstpilene i både USA og Japan på samme tid pekt oppover.

Også industriproduksjonen fortsatte å falle i juni — ned 0,6 prosent i eurosonen, og med 0,9 prosent i EU-landene. På ett år er nedgangen på over 2 prosent. Det var betydelig verre enn forventet.

Følg oss på Facebook!

Svekket industri

Samtidig svekkes forventningene fra Europas «motor», Tyskland.

Den viktige ZEW-indeksen, et mål på forventningene til tyske økonomer, ble sluppet tirsdag og var vesentlig svakere enn ved forrige måling.

Likevel: Tysklands BNP øker, noe som er er gladnyhet.

Økningen var på 0,3 prosent - drevet fremover av eksport og husholdningenes forbruk. Det var bedre enn den forventede nedgangen på 0,2 prosent, og førte til en liten opptur på europeiske børser tirsdag morgen.