• Fare for at prisstigningen blir ubehagelig sterk fremover, sier sjeføkonom.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Terra-gruppen mener Norge skiller seg ut fra resten av Europa, ved at det er problematisk sterk befolkningsvekst i kombinasjon med problematisk få boliger.

— Vi har ikke en boligboble i Norge, men en boligbombe, sa sjeføkonomen torsdag under en boligpolitisk konferanse i regi av Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Han tror ikke på en boble som sprekker etterfulgt av dramatisk prisfall, men ser heller en videre prisøkning.

— Det er en fare for at prisstigningen blir ubehagelig sterk fremover. Med «bombe» mener jeg da at det vil bli vanskeligere og vanskeligere å få en familiebolig i sentrale strøk.

— Det vil også føre til et klasseskille mellom de som er født med egenkapital og de som ikke er det. Mye avhenger nå av arv, og det er en uheldig samfunnsutvikling, sier Andreassen til Aftenposten.no.

Leietager resten av livet

Som en konsekvens av dette, mener han også at for lav boligbygging og prisvekst kan føre til at de som leier risikerer å bli leietager resten av sitt liv.

— Boligene vil bli mer uoppnåelige. Boligdebatten har så langt dreid seg altfor mye om eksempelvis fordyrende tekniske forskrifter og Finanstilsynets skjerpede egenkapitalkrav. Det som er grunnleggende er å få bygd nok boliger i forhold til folketallet, sier Andreassen.

Sterk befolkningsvekst

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at befolkningen i Norge vil vokse fra 5 til 6 millioner de neste 16 årene.

Befolkningsveksten i fjor var den sterkeste siden 1920, med en økning på 1,3 prosent.

Befolkningspresset vil fremover ikke overraskende ligge på byene, men et enda større press kan de omliggende kommunene vente seg.

SSB anslår at vi vil få en befolkningsvekst på 30 prosent i de seks største byene i perioden 2011-2030. Omegnkommunene til de største byene kan imidlertid vente seg en befolkningsøkning på 34 prosent.

Dette dreier seg om steder som for eksempel Moss, Lier, Søgne og Sola.

— Grovt sett kan vi si at unge flytter til Oslo for å studere og jobbe. Så etablerer de seg og får barn, og flytter til Akershus, sa seniorforsker Helge Brunborg i SSB.

Forenkle byggeprosessene

Fredag legger Regjeringen frem sin stortingsmelding om byggepolitikk - den første i sitt slag.

Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i kommunal- og regionaldepartementet sier den blant annet vil omhandle energibruk i bygg, arkitektur og tar for seg plan- og byggeprosesser.

— Den vil blant annet ta for seg forslag til forenkling av byråkratiet i byggeprosesser, sa Sandbakken på torsdagens konferanse, uten at han ville utdype dette før byggemeldingen foreligger fredag.

- Bruk Husbanken mer

NBBL har i lang tid etterlyst en ny boligpolitikk, med fokus på å få fart i boligbyggingen.

— Det går nesten ikke en dag uten bekymringsmeldinger om boligmarkedet, og vi kan ikke se at Regjeringen så langt har grepet inn. Det eneste vi kan se, er at det har blitt verre for unge som skal inn på boligmarkedet på grunn av Finanstilsynets nye krav til egenkapital, sier administrerende direktør i NBBL, Thor Eek til Aftenposten.no.

Han mener det er foruroligende med en betydelig nedgang i igangsatte boliger med 14,6 prosent så langt i år.

- Det er ingen «quick fix»-løsninger for boligbygging, men staten har noen virkemidler som kunne settes i verk raskt, for eksempel ved mer aktiv føring av Husbanken, sier Eek.

Han mener Husbanklån i større grad burde gis for tomteområder det ikke er lett å bygge ut med private lånemidler, og for å gi mer tilskudd til ikke-kommersielle utleieboliger.

— Vi har også kommet med et forslag om et statlig stimuleringstilskudd til kommuner med særskilt utbyggingsbehov, for eksempel i form av 100.000 kroner pr. ferdigstilte bolig, sier Eek.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook