-  Chesapeake sa til meg at de ikke vil starte produksjonen før kanskje i 2015, men da kan jeg jo være død, svarte jeg, sier Katherine Meyer.

FS00003138.jpg

I 40 år var John Meyer prest, 30 av dem i samme menighet i Queens i New York. Kona var lærer.Midt på 1980-tallet kjøpte de nær 30 acre, eller 120 mål, i Pennsylvania, mer enn tre timers kjøring fra New York.

Finanskrisen 2008-09

Her oppførte de en laftet hytte som etter hvert er utvidet til et hus. De har besøkt Norge og er full av lovord om gamle norske laftede hus.

Da Meyer gikk av for aldersgrensen, ble pensjonen hans ordnet av kirken. Hans tidligere arbeidsgiver overlot forvaltningen av pengene til en bank som gikk over ende i finanskrisen. Dermed havnet den i et større forsikringsselskap.

Skifergassrevolusjonen

Neste år er det slutt på pensjonsutbetalingene for ham. I denne situasjonen kom skifergassrevolusjonen til deres område.

-  Vi var blant de siste som undertegnet avtalen som gir Chesapeake rettighetene til å utvinne gass og olje under vårt land. De betalte 2700 dollar pr. acre for dette. I tillegg skal vi få royalty (godtgjørelse) av gassinntektene, forklarer Katherine Meyer.

Engangssummen de fikk utgjorde ca. 470 000 kroner.

Royaltyinntektene uteblir når brønnen ikke settes i produksjon. Nå blir det å tære på oppspart kapital når pensjonen ikke lenger kommer.

Borer i skogen

Fra stuevinduet kan ekteparet gjennom trærne skimte den store åpningen i skogen som Chesapeake har ryddet.

Der ble den første produksjonsbrønnen boret og sto ferdig i januar.

Men så bare forlot boremannskapene stedet, uten at den er satt i produksjon.

Før dette skjedde hadde de bygget en enorm vei over eiendommen deres og hugget ned mye skog.

Et gammelt steingjerde — av den typen som har holdt liv i generasjoner av advokater - ble fjernet med bulldoser. Men Meyer fikk dem til å sette det opp litt lenger inn og verne noen av trærne.

-  Vi ser det ikke når det er sommer og løv på trærne, forteller ekteparet.

Boring i 60 år

Den pensjonerte presten trodde aldri at produksjonsanlegget skulle havne på deres eiendom da de signerte avtalen om å gi fra seg de såkalte mineralrettighetene. De er den minste jordeieren i området. De andre er store farmer.

Akkurat der brønnen nå ligger, hadde én av sønnene tenkt å bygge seg hytte. Det blir det ikke noe av. Det vil være gassproduksjon der i kanskje 60 år når den en gang starter.

Systemet er slik at når du har signert på å gi fra deg mineralrettighetene, er det utbyggeren som bestemmer hvor de legger brønnene.

Rett utenfor huset til Meyers - der John så en svartbjørn en tidlig morgen - er det til nå bare boret én brønn. Det kan bli tilsammen seks slike produksjonsbrønner.

Fascinerende

-  Chesapeake har oppført seg ganske bra, men jeg skulle ønske de kunne informere oss bedre. De bare setter i gang og reiser uten å si noe, forteller Katherine Meyer

Hun innrømmer imidlertid at hun er fascinert av det som skjer. Med tindrende øyne forteller hun om hvordan hun fulgte boringen av brønnen som tok nesten fire uker.

-  Jeg var oppe med kaker til dem i julen. Mange av dem som jobbet her var fra dette område, sier hun.

Nå håper hun og mannen på stigende gasspriser som fører til royaltyinntekter.