Ifølge en rapport fra samarbeidsorganisasjonen OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) presentert tirsdag kommer arbeidsløsheten i de rike industrilandene til å holde seg rekordhøy, i alle fall ut neste år.

OECD-tallene er dyster lesning:

  • 48 millioner mennesker er arbeidsløse i de 34 medlemslandene i OECD.
  • Ledigheten var på 7,9 prosent i mai i år.
  • Omtrent like mange (7,7 prosent) kommer til å være uten jobb i fjerde kvartal neste år.
  • Ledigheten i de kriserammede eurolandene fortsetter å stige og nådde et rekordhøyt nivå på 11,1 prosent i mai.
  • Det må skapes 14 millioner nye arbeidsplasser for å få ledigheten ned på nivået før finanskrisen i 2008-09. OECD-landene inkluderer land med relativt høy inntektsnivå, som Vest-Europa og også land som Canada, USA og Australia.

Mister levebrødet

Det er de unge og ufaglærte som bærer de største byrdene, fastslår OECD, som er bekymret for fremtidsutsiktene til dagens unge europeere. Arbeidsmarkedet for unge i flere industriland har forandret seg dramatisk i årene etter finanskrisen. Midlertidig ansettelser og korttidskontrakter er blitt mer utbredt. Mange bedrifter er blitt mer tilbakeholdne med å tilby fast jobb fordi de økonomiske utsiktene fortsatt er svært usikre.

— De unge er mest utsatt for langsiktige ødeleggelse av karrièremuligheter og levebrød. Overfor de unge ledige er det spesielt viktig å fjerne hindringer som kan skape nye jobber og at det blir investert i utdannelse og kvalifisering. Det er absolutt nødvendig at regjeringene bruker alle virkemidler som de har tilgjengelig for å hjelpe jobbsøkerne, sa OECDs generalsekretær, mexicaneren Angel Gurría, da han presenterte rapporten i Paris tirsdag.

Flere finner ikke jobb

Samtidig har andelen langtidsledige vokst fra 27 til 35 prosent av alle arbeidsløse. De mange langtidsledige betyr at ledighetsproblemene er blitt enda mer strukturelle. Det betyr at de langtidslediges kvalifikasjoner blir svekket desto lenger tid de går uten jobb.

Det er også blitt mye vanskeligere for ufaglærte å skaffe seg jobb.

Sysselsettingen blant unge som andel av den totale sysselsettingen i OECD-landene har sunket med 7 prosentpoeng. De ufaglærtes andel er skrumpet inn med 5 prosentpoeng siden oktober 2009, viser OECD-tallene.

— Svekkelsen av de økonomiske utsiktene er svært dårlige nyheter for arbeidsmarkedet.

Annerledslandet Norge

Norge er fortsatt «en øy i et hav av arbeidsløshet».

Riktignok har ledigheten økt de tre siste månedene. Men det var likevel 1300 færre ledige i juni enn for ett år siden, viser månedsstatistikken over registrerte arbeidsløse fra arbeids- og velferdsetaten Nav.

Ledigheten i forrige måned utgjorde 2,4 prosent av alle yrkesaktive her i landet.